x
Kapat
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kapat
Sepetim
İçerik Menü

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.1 ALICI

AD- SOYAD:
ADRES:

1.2 SATICI

Adı : AKSU HOME ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Adresi:Gökevler Mah.2312 Sokak Kat:11 Burç İstanbul / Esenyurt

Email :e-ticaret@aksuhome.com

 

MADDE 2 – KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Müşteri’nin Satıcı’ya ait http://www.aksuhome.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 27.11.2014 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.


MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

 

Hizmet ve Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Satış Bedeli satış faturasında belirtildiği gibidir. Ödeme Şekli, Fatura ve Teslimat Adresi Fatura üzerinde belirtildiği gibidir.

 

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1. Alıcı mesafeli satış sözleşmesini  ve senetleri imzaladığı anda sözleşmenin ekinde yer alacak olan  Kişisel Verileri Koruma Kanunu  kapsamında  bilgilendirme ve onam forumunu imzalamayı kabul eder. Alıcı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamındaki bilgilendirme ve  onam formu satış sözleşmesi ve senetler ile imzalandığı anda hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul eder .
 
4.2. Alıcı  , internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının Alıcı tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve Satıcı’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz bir şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.3. Alıcı internet sitesinde Mesafeli Satış Sözleşmesinin  hükümlerine, www.aksuhome.com web sitesi’nde  belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Alıcının  web sitesi  dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. 

4.4. Satıcı yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Alıcının  kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

4.5.   Alıcının  web sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ya da üye olabilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Alıcı tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen alıcının sorumluluğundadır. Alıcı , kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6. Sözleşme konusu ürünlerin stoklu olması durumunda sevkiyatına 7 iş günü içerisinde başlanacaktır. Stoklu olmayan ürünlerde ise malın sipariş edilmesini takiben en geç 2 iş günü içerisinde üretim planına alınarak üretilecektir. Ürünün teslimat süresi yeni üretilecek ürünlerde 45 iş gününü bulabilir. Alıcı, web sitesinde belirtilen teslimat sürelerini kabul etmiş malın teslim süresini 45 günü bulabileceğini kabul ve beyan eder. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.7. Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı'yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir .

4.8. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.9. Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Teslim anında ALICININ adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’NIN ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlere ALICI katlanacaktır.

4.10. Sözleşmeye konu hizmet(ler)e ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da hizmetin sunulacağı kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI’ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.11. Ürün hakkında onarım talep edilmesi halinde Tüketici Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilen süreler uygulanır. 

4.12. Senetli alışveriş uygulaması üzerinden istenen bilgi ve belgeler Aksu Home Alışveriş Merkezleri Anonim Şirketi  tarafından siparişin değerlendirilmesi, finansal durumun tespiti, teslimat – kurulum, ürün garantisi gibi satış sonrası süreçlerin yürütülmesi, borcun ifası ve kanuni sürelerce ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasını / işlenmesini kapsamaktadır.

4.13. Senetlerin imzalanması ile üretim süreci başlar. Aksu Home  ürün grubu içerisinde kumaş, ayak gibi ürün özelleştirme seçenekleri sunar ve müşteri seçimleri doğrultusunda üretim yapar. Koltuk modelleri, yatak odası, yemek odası ve Tv üniteleri yıl boyunca stoklu ürünler olup olası durumlarda sipariş öncesi üretim / termin süresi bilgilendirmesi yapılmaktadır.

4.14. Ücretsiz teslimat ve kurulum ortalama süreleri, ürünün üretilmesi ve stoğa girmesini takiben 10 – 15 gündür.

4.15. SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.16. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde siparişindeki ödeme şekline göre defaten iade edilir.

4.17. Tahsilatı yapılmış bir siparişin teslimatı, geçici bir aksaklık olmadığı sürece son kullanıcılar için aracı kargo şirketini herhangi bir bilgi vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

4.18. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının, banka kartının, debit kartının ve/veya İnternet Sitesinde sunulan diğer ödeme sistemlerinin ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ilgili ürünü 3 (Üç) gün içinde SATICI’ya iade göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

4.19. ALICI’nın cayma hakkı kullanması halinde, kredi kartı, banka kartı ve/veya debit kartı ve İnternet Sitesinde sunulan diğer ödeme sistemleri ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (On dört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen bankaların süreci ile ilgili olmakla, SATICI’nın bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün değildir.

4.20. Paket teslim alındıktan sonra teslimatçı firmanın görevini layıkıyla yaptığı kabul edilmiş sayılır. Bu yüzden, teslimat sırasında hasarlı olduğu tespit edilen paketler kabul edilmeyip tutanak tutturulmalıdır.

4.21- İade veya değişikliği istenen ürünler ayrı bir paket/ koli içerisinde konularak, kargoda hasar görmeyecek şekilde geri gönderilmelidir. Ürünlerin orijinal kolileri üzerinde meydana gelebilecek hasar ve üzerlerine yapıştırılan kargo vs. etiketleri, ürünlerin orijinalliğini ve dolayısıyla yeniden satılabilirliğini bozduğu için, iade veya değişimleri mümkün olamayacaktır.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

5.1. Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının 14 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, Müşteri ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflarda alıcı ürünü alırken kargo bedelini  kendisi ödediyse cayma durumunda ise kargo bedelini yine alıcı ödeyecektir.

5.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI’ya işbu Sözleşme’nin 1. Maddesinde belirtilen fax, telefon ya da elektronik posta yoluyla bildirimde bulunulması ve ürünün mesafeli satış sözleşmesi hükümlerine uygun olarak kullanılmamış olması gereklidir. Cayma hakkı kapsamında ürünün mesafeli satış sözleşmesi içeriğinde yer alan 6. Madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. İade masraflarında alıcı ürünü alırken kargo bedelini kendisi ödediyse cayma durumunda ise kargo bedelini yine alıcı ödeyecektir.  

5.3. 14 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin Satıcı’ya ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli Müşteri’ye iade edilir.

5.4. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI`ya teslim edilen ürünün SATICI`ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz,

  1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
  2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  4. ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan  ;       

mallardan iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

  1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
  2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
  5. ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri      


maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

  1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

MADDE 7 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Türk Hukuku geçerli olup, ………………….Mahkemeleri  ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu Sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.