{"TITLE":"Gizlilik ve G\u00fcvenlik","CONTENT":"

K\u0130\u015e\u0130SEL B\u0130LG\u0130LER\u0130N\u0130Z\u0130N G\u0130ZL\u0130L\u0130\u011e\u0130 VE GÜVENL\u0130\u011e\u0130<\/strong><\/strong><\/p>\n

Sitemize üye olmak için girmi\u015f oldu\u011funuz tüm bilgiler,  3. parti firma veya ki\u015filerle payla\u015f\u0131lmayacakt\u0131r.<\/p>\n

Sitemiz ileti\u015fim formlar\u0131ndan girmi\u015f oldu\u011funuz tüm bilgiler,  3. parti firma veya ki\u015filerle payla\u015f\u0131lmayacakt\u0131r.<\/p>\n

Sitemiz baz\u0131 dönemlerde mü\u015fterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakk\u0131nda bilgiler, promosyon bilgileri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri al\u0131p almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir ve sonras\u0131nda üye giri\u015fi yapt\u0131ktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçim de\u011fi\u015ftirilebilmektedir.<\/p>\n

Üye olurken verdi\u011finiz tüm bilgilere sadece siz ula\u015fabilir ve siz de\u011fi\u015ftirebilirsiniz. Üye giri\u015f bilgilerinizi güvenli korudu\u011funuz takdirde ba\u015fkalar\u0131n\u0131n sizinle ilgili bilgilere ula\u015fmas\u0131 ve bunlar\u0131 de\u011fi\u015ftirmesi mümkün de\u011fildir. <\/p>","PARENT_ID":"0"}